Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

mischiefter
0546 4bac 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaboobiescake boobiescake
mischiefter
najtrudniejsze ze wszystkich rozstań - to rozstawanie się z wiarą i miłością właśnie wtedy, kiedy chciałoby się tę wiarę wskrzesić, tę miłość odbudować. Że niewymownie trudno jest wyrzec się przeszłości, wspomnień
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viacytatyzksiazek cytatyzksiazek

July 07 2015

mischiefter
mischiefter
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
mischiefter
 - Żałuję, że mnie nie będzie - skłamała z radości, że już za chwilę stąd ucieknie.
— J. K. Rowling "Trafny wybór"
mischiefter
Jeśli nie czujesz, że sam z siebie chcesz być lepszy dla człowieka, którego kochasz, odejdź. Widocznie nie kochasz go wystarczająco mocno.
www.malvina-pe.pl
mischiefter

"Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem".

— Pokolenie Ikea
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming via21gramow 21gramow
mischiefter
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
mischiefter
Reposted fromsaski saski via21gramow 21gramow

July 05 2015

mischiefter
5184 c4b5 500
Reposted fromnatatalia13 natatalia13
mischiefter
1327 4b91
Reposted fromxalchemic xalchemic viablack-angel black-angel
mischiefter
mischiefter
2558 376b
Naukowo. 
Reposted fromi-ann i-ann viablack-angel black-angel

July 04 2015

mischiefter
Reposted fromibalpangi ibalpangi
mischiefter
mischiefter
Plan jest taki, by zapominać o Tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać.
— Ochocki

July 03 2015

mischiefter
mischiefter
8866 3795
Reposted fromkarmacoma karmacoma
mischiefter

July 02 2015

mischiefter
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk, "O lęku"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl