Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2018

mischiefter
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viakarmacoma karmacoma

November 23 2017

mischiefter
2771 316e
Reposted fromtfu tfu viakarmacoma karmacoma
mischiefter
Reposted fromcolagatji colagatji viakarmacoma karmacoma

August 02 2017

mischiefter
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove viaromantycznosc romantycznosc

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic viaromantycznosc romantycznosc
mischiefter
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife viaromantycznosc romantycznosc
mischiefter
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
mischiefter
mischiefter
mischiefter
5575 e56a
Reposted fromDoopamina Doopamina viaromantycznosc romantycznosc
mischiefter
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese

July 29 2017

mischiefter
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viaromantycznosc romantycznosc

July 27 2017

mischiefter
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
mischiefter
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaromantycznosc romantycznosc
mischiefter
mischiefter
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
mischiefter
6170 d943 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viaromantycznosc romantycznosc

June 27 2017

mischiefter
3786 e0ea
Reposted fromadaamanth adaamanth via21gramow 21gramow

June 22 2017

mischiefter
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
mischiefter
8894 5bc1
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove via21gramow 21gramow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl